Η εταιρία μας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η εταιρία ΚΕΡΑΜΕΥΣ παρέχει υψηλής ποιότητος υπηρεσίες σε θέματα επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

Ιδρυθείσα το 1995, η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον εξειδικευμένο αυτό τομέα.

Στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους πελάτες μας, διατυπώνοντας στρατηγικές βασισμένες σε μια λεπτομερή κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων του πελάτη. Μέσω των υπηρεσιών μας, παρέχουμε με ταχεία ανταπόκριση συμβουλές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, μετατρέποντας την ακίνητη περιουσία σε ένα μέσο για την επίτευξη των επιχειρησιακών ουσιαστικών σκοπών τους.

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα ενεργώντας σε άμεση συνεργασία με την ομάδα διοίκησης μιας επιχείρησης, απελευθερώνοντας έτσι χρόνο από τις βασικές δραστηριότητές της. Είμαστε αφιερωμένοι στην παροχή λύσεων ακίνητης περιουσίας βασισμένοι στην εκτενή εμπειρία μας, την σε βάθος γνώση της αγοράς ακινήτων, την πιο πρόσφατη πληροφόρηση και την λεπτομερή κατανόηση των τάσεων αγοράς, εξασφαλίζοντας για τους πελάτες μας αξία και αποδοτική διαχείριση των σχετικών με ακίνητη περιουσία στόχων τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ενώ μέσω συνεργατών μας έχουμε πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο γραφείων και εξειδικευμένους τομείς υπηρεσιών.

Στην ΚΕΡΑΜΕΥΣ είμαστε υπερήφανοι για την καθιέρωση σχέσεων μακράς διαρκείας, οι οποίες συχνά ξεκινούν από μια απλή συναλλαγή, και εξελίσσονται περαιτέρω καθώς αναπτύσσονται σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης. Αυτό είναι που θεωρούμε και ως τον καλύτερο δείκτη επιτυχίας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτιμήσεις

Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας μιας ιδιοκτησίας, βασισμένη στα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα, απαιτεί τη σε βάθος γνώση των τοπικών αγορών που υποστηρίζεται από εμπειρία, επιμελή έρευνα και επαγγελματική κρίση.

Η εταιρία ΚΕΡΑΜΕΥΣ ανήκει στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκτιμήσεις είναι μία εκ των κυρίων υπηρεσιών στην ΚΕΡΑΜΕΥΣ. Δραστηριοποιούμενος κανείς σε μια από τις λιγότερες διαφανείς αγορές της ΕΕ, είναι κρίσιμης σπουδαιότητας να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που καθορίζουν τις αξίες. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της αγοράς και της συστηματικής συλλογής πληροφοριών για τις τάσεις, τα μισθώματα και τις αποδόσεις, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις δραστηριότητες των βασικών φορέων του χώρου, έχουμε πετύχει στην απόδοση αποτελεσμάτων με ακρίβεια.

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ έχει εκτενή εμπειρία, έχοντας εκτιμήσει τους περισσότερους τύπους ακινήτων στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας μπορούν να εστιάσουν σε μια ενιαία ιδιοκτησία ή σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διαφορετικών τύπων ακινήτου περιουσίας. Οι εκθέσεις ακολουθούν τα πρότυπα που καθορίζονται από τα IVSC, Appraisal Institute, TeGoVA και RICS (συμπεριλαμβανομένης της «Ανάλυσης Αποδοτικότερης και Βέλτιστης Χρήσης») με εφαρμογή των κατάλληλων εκτιμητικών μεθόδων, αξιοποιώντας τρέχουσες και εξακριβωμένες πληροφορίες, που απεικονίζουν τις τρέχουσες τάσεις σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Η σημαντική συμμετοχή μας στον χώρο της μεσιτείας σε συνδυασμό με τη δεκαπενταετή εμπειρία μας, μας παρέχει άμεση πρόσβαση σε στοιχεία πραγματοποιημένων συναλλαγών.

Έχουμε ενεργήσει για λογαριασμό σημαντικών εθνικών και διεθνών εταιριών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, δανειοδοτικών οργανισμών, εισηγμένων εταιριών καθώς επίσης και ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων, παρέχοντας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών τις έγκαιρες και αξιόπιστες υπηρεσίες αποτίμησης.

Οι σκοποί των εκτιμήσεων περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις δανείων, ανάλυση στρατηγικής διάθεσης, στρατηγικές πώλησης/διατήρησης, δημόσιες εγγραφές, συγχωνεύσεις & εξαγορές, μελέτες σκοπιμότητας, εκθέσεις due diligence και ισολογισμούς. Εκτός της εξέτασης της αξίας ενός χαρτοφυλακίου, μπορούμε επίσης να αξιολογήσουμε την απόδοση χαρτοφυλακίων, καθώς μπορούμε να παρέχουμε τα ακριβή στοιχεία για την αξιολόγηση.

Η γνώση, τα επαγγελματικά προσόντα, η εμπειρία, η ακεραιότητα και η αναγνωρισμένη στην αγορά αντικειμενικότητα των απόψεων των στελεχών μας καθιστούν την εταιρεία ιδιαίτερα χρήσιμη σε διαδικασίες διαιτησίας ενώπιον δικαστικών σωμάτων.

 

Πωλήσεις & αγορές, μισθώσεις και ανάπτυξη

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ έχει αποδεδειγμένη εμπειρία συναλλαγών που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των εμπορικών ιδιοκτησιών (λιανική, γραφεία, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες εμπορευμάτων), όπως και τις πωλήσεις συγκροτημάτων κατοικιών. Αντιπροσωπεύουμε ιδιοκτήτες και χρήστες σε σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε κύριες εμπορικές αγορές.

Επενδύοντας στην καθιέρωση των μακροπρόθεσμων σχέσεων με τμήματα ανάπτυξης εταιριών, επενδυτές, επιχειρήσεις ακινήτων και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, διαθέτουμε πρόσβαση σε διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων εξειδικευμένων ακινήτων.

 

Οικιστικά Ακίνητα

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις συναλλαγές οικιστικών ακινήτων, τόσο στις αγοραπωλησίες όσο και στις μισθώσεις / εκμισθώσεις.

Κατανοώντας τις ανάγκες των υποψήφιων αγοραστών για στέγαση ή επένδυση, η ΚΕΡΑΜΕΥΣ αναλαμβάνει την εξεύρεση του ιδανικού ακινήτου, ενώ προσφέρει ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνεται ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου, η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού καθώς και οι τακτοποιήσεις / δηλώσεις του Ν4178.

Εκπροσωπώντας τους πωλητές, η ΚΕΡΑΜΕΥΣ εκμεταλλεύεται την εκτιμητική της εμπειρία, προκειμένου να εκτιμηθεί η αγοραία αξία του ακινήτου τους καθώς και το εύλογο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για της επίτευξη της αγοραπωλησίας. Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ κάνει χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων προώθησης (ανάρτηση ακινήτου στην εταιρική ιστοσελίδα, ανάρτηση σχετικών αγγελιών σε εξειδικευμένα sites, στοχευμένα e-mails κλπ).

 

Βιομηχανικά Ακίνητα

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ είναι μια από τις ηγετικές εταιρίες στην αγορά βιομηχανικών / αποθηκευτικών χώρων εμπορευμάτων στη Βόρεια Ελλάδα.

Προσφέρουμε μια πλήρη σειρά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η απόκτηση εγκαταστάσεων / γηπέδων, οι διαπραγματεύσεις μισθώσεων ή πωλήσεων, η ανάλυση προγραμματισμού, πάντοτε με βάση τη γνώση των τρεχουσών εξελίξεων της αγοράς και σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές τάσεις,

Το τρέχον χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει ιδιοκτησίες εντός βιομηχανικών περιοχών μεγάλων πόλεων της Βορείου Ελλάδος, καθώς και άλλων τοποθεσιών με άριστη πρόσβαση στους κύριους οδικούς άξονες.

 

Γραφεία

Μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας την πείρα μας σε όλα τα ζητήματα της αγοράς, πώλησης, προώθησης και μίσθωσης γραφείων, εξασφαλίζοντας την πλήρη πραγματοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών τους.

Εκπροσωπώντας μισθωτές η ΚΕΡΑΜΕΥΣ παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της έρευνας διαθεσιμότητας, την διαπραγμάτευση και δομή συναλλαγής, την οικονομική ανάλυση.

Κατά την επεξεργασία σχημάτων ανάπτυξης ακινήτων βασιζόμαστε στη γνώση μας και αξιολόγηση της εν δυνάμει ζήτησης για να δημιουργήσουμε λύσεις που ταιριάζουν ουσιαστικά στις λεπτομέρειες των αναγκών της κάθε αγοράς.

Λιανική

Η κατανόηση της δυναμικής των τοπικών αγορών ακινήτων είναι βασική στον λιανικό τομέα.

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ παρέχει στις εταιρείες λιανικού εμπορίου καθώς και τους επενδυτές σε ακίνητα λιανικής πώλησης ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης και της διάθεσης, την επιλογή σημείου, συμβουλές επιχειρησιακής θέσης, ανάπτυξη δικτύων, μίσθωση και αντιπροσώπευση μισθωτών. Ενεργούμε αυτήν την περίοδο για μεγάλες Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες λιανικής και κατόχους ιδιοκτησιών, παρέχοντας την δυνατότητα ταχείας εισχώρησης σε νέες αγορές, στρατηγικής εγκατάστασης και μεγιστοποίησης της αξίας ακινήτου περιουσίας.


Ζητήματα ιδιοκτητών και μισθωτών

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ προσφέρει υπηρεσίες αναθεώρησης/ανανέωσης μισθωτηρίων, κυρίως στην εμπορική ιδιοκτησία, η όποια σε πολλές περιπτώσεις ρυθμίζεται στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό από την νομοθεσία περί εμπορικών μισθώσεων.

Η γνώση της αγοράς και η εμπειρία μας σε ζητήματα που περιβάλλουν τις δομές μισθώσεων βοηθούν τους πελάτες για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν και την παράσταση σε δικαστικές υποθέσεις ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες.

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ανάγκη των οργανισμών για να παραγάγουν τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις από τις επενδύσεις ιδιοκτησιών τους γίνεται όλο και πιο σημαντική. Αναγνωρίζουμε ότι η εξειδικευμένη συμβουλή είναι ζωτικής σημασίας βοηθώντας τους πελάτες μας έτσι ώστε να αποδώσουν οι στόχοι τους σε ολόκληρο το φάσμα ακίνητης περιουσίας.

Στην ΚΕΡΑΜΕΥΣ προσφέρουμε καινοτόμες συμβουλές σε ένα ευρύ πεδίο πελατών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών αναπτύξεως, επενδυτών ακινήτων και μεγάλων εταιριών με ιδιοκτησία ακινήτου περιουσίας, παρέχοντας αποτελεσματικές επιχειρησιακές λύσεις σε ζητήματα χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας.

Η γνώση της αγοράς σε βάθος, η εμπειρία και το ισχυρό επιστημονικό - ακαδημαϊκό υπόβαθρο (οικονομικά, τραπεζικά, διοίκηση επιχειρήσεων και εφαρμοσμένη μηχανική), συνδυασμένα με την δυνατότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τους επιχειρησιακούς στόχους του πελάτη μας είναι το κλειδί στην εκπόνηση αξιόπιστων επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της ακινήτου περιουσίας.

Οι συμβουλές μας είναι τόσο πρακτικές όσο και στρατηγικές, εξασφαλίζοντας δομές ακίνητης περιουσίας που υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τους επιχειρησιακούς στόχους των πελατών.

 

Συμβουλές Ανάπτυξης

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ παρέχει ειδικές συμβουλές σε εταιρείες ανάπτυξης, ιδιοκτήτες γης και κατασκευαστικές εταιρίες σε θέματα ανάπτυξης γης ή κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης και της απόκτησης, ανάπτυξη, οικοδόμηση ή αποκατάσταση των υπαρχόντων κτισμάτων.

Μεταξύ των αντικειμένων της εταιρείας είναι η διαπραγμάτευση joint ventures, συντονισμός μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβούλων και κατασκευαστών, η διαμόρφωση σχεδίων για joint ventures ή κοινές επιχειρηματικές δράσεις μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ διαφορετικών τύπων οργανισμών. Η εξειδίκευση μας καλύπτει διαφορετικούς τομείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, βιομηχανικών χώρων, λιανικού εμπορίου, ξενοδοχείων, ιδιωτικών αναπτύξεων κατοικιών και προγραμμάτων στέγασης. Οι μελέτες είναι σε κάθε περίπτωση ειδικά σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες του πελάτη έτσι ώστε να δίδουν απαντήσεις σε ζητήματα όπως το μέγεθος και ο τύπος μίας νέας ανάπτυξης, βέλτιστο μίγμα ακινήτων, μέγεθος επεκτάσεων, αποφάσεις αγοράς/πώλησης/συμμετοχής, βέλτιστο μίγμα μισθωτών, τομείς μισθωτών που αποτελούν στόχο, στρατηγική προώθησης.

Για να μετατρέψουμε ένα όραμα σε πραγματικότητα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε όλη τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής περιοχών, αξιολόγηση της ζήτησης στην αγορά, εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης, διαπραγμάτευση, σχέδιο, εμπορικές στρατηγικές, μίσθωση ή πώληση, εξασφαλίζοντας την επίτευξη των αρχικών βασικών στόχων.

 

Συμβουλές σε θέματα χαρτοφυλακίου ακινήτου περιουσίας

Οι σχετικά μεγάλες αποδόσεις της ακίνητης περιουσίας ως κατηγορία επένδυσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στην Ελλάδα έχει καταδείξει τα πλεονεκτήματα μιας σημαντικής στάθμισης της ακίνητης περιουσίας μέσα σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

Η ΚΕΡΑΜΕΥΣ συμβουλεύει τους επενδυτές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων με την ανάπτυξη προσαρμοσμένων στρατηγικών που παρέχουν αποδόσεις μέσω εισοδήματος μισθωμάτων και/ή πιθανές αυξήσεις τιμών των ακινήτων.

Η απόκτηση και η διατήρηση της σωστής ιδιοκτησίας είναι κρίσιμες για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιούμε όλους τους πόρους μας για να βοηθήσουμε τους πελάτες σε όλες τις πτυχές της απόκτησης και μπορούμε να αναπτύξουμε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών όπου οι πελάτες θα έχουν την απαραίτητη ισορροπία εισοδηματικής αύξησης, εισοδηματικής ασφάλειας και ευκαιρίες ενεργούς διαχείρισης. Η ανάλυση αγοράς ακινήτων παρέχει τη βάση στην κατανόηση των κύριων οδηγών απόδοσης, έτσι ώστε οι αποδόσεις που προέρχονται από τις επενδύσεις ακίνητης περιουσίας να υπερτερούν τόσο έναντι άλλων κατηγοριών επενδύσεων όσο και έναντι στην μέση απόδοση της σχετικής αγοράς ακινήτων, αλλά και κενά ή υποχρησιμοποιούμενα ακίνητα να μετατρέπονται σε επενδύσεις υψηλής αποδόσεως.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2014

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2015

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2016

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον ισολογισμό του 2017