Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο για ενοικίαση Κέντρο Θεσσαλονίκης
€ 800, 100 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Ιστορικό Κέντρο (Κέντρο Θεσσαλονίκης)
€ 650, 90 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Ιστορικό Κέντρο (Κέντρο Θεσσαλονίκης)
€ 250, 40 τ.μ.
Γραφείο για ενοικίαση Ιστορικό Κέντρο (Κέντρο Θεσσαλονίκης)
€ 1.700, 424 τ.μ.